TSP MU

Hledaný kurz byl již ukončen, prosím pokračujte vyběrem kurzu zde: kurzy.superstudent.cz

Naposledy přidané kurzy

KapacitaNázev kurzu Termín
od-do
Čas
od-do
Město Cena

Popis kurzu

TSP MU

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU (prezenční kurz)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií – pro FSS doporučujeme kurz OSP Scio)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU
 • srovnání s několika stovkami účastníků v rámci TSP nanečisto
Hlavním cílem kurzu je zvýšení Vašich šancí na přijetí na Masarykovu univerzitu.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení se strukturou TSP MU, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky a taktiky řešení testu naostro; podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají výsledků TSP, a jejich důsledky pro efektivní přípravu; obsahové rozdíly mezi TSP MU a OSP Scio
 • vysvětlení postupů a metod řešení úloh, které se vyskytují v jednotlivých subtestech; zvláštní důraz je kladen na „problematické“ subtesty jako numerické myšlení, analytické myšlení a úsudky a symbolické myšlení
 • psaní jednotlivých subtestů nanečisto, diskuse nad úlohami; absolvent kurzu bude znát nejen metody řešení jednotlivých úloh, ale i umět mezi nimi vybrat tu, která je v dané situaci nejvhodnější, zejména s ohledem na časovou náročnost a možný stres
 • simulace TSP MU (TSP nanečisto) pořádané ve spolupráci s Aleph.cz - zjistíte Váš percentil v rámci všech absolventů TSP MU Kurzů-Fido.cz
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků vychází ze struktury TSP MU a naší dlouhodobé praxe ve vedení přípravných kurzů TSP MU.

Tématické okruhy

 • struktura a obsah testu TSP MU, strategie a plán přípravy
 • numerické myšlení (úlohy na elementární kalkulace, číselné obrazce, definování nové operace)
 • analytické myšlení (úlohy založené na metodě metoda rozboru případů, úlohy kvantitativního charakteru a další úlohy nevyžadující znalosti výrokové či predikátové logiky)
 • analytické myšlení a úsudky (základy výrokové logiky a logiky predikátové, řešení sylogismů)
 • symbolické myšlení (úlohy vyžadující kombinatorické dovednosti, úlohy zaměřené na systematické zpracovávání)
 • kritické myšlení
 • kulturní přehled
 • verbální myšlení
 • prostorová představivost
 • závěrečné diskuse
 • TSP nanečisto

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, při výkladu mohou být použity multimediální pomůcky (např. při výuce prostorové představivosti)
 • možnost konzultací přes Skype, skupinu na Facebooku, komunikace přes Twitter, sdílení slidů z výuky
 • kapacita kurzu: max 24 studentů

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

32 vyučovacích hodin (24 hod. výuka v kurzu + 8 hod. TSP nanečisto)

 • kurzy ve všedních dnech: 6 setkání (16:00-19:10)
 • víkendové kurzy: 3 setkání (3 po sobě jdoucí soboty, nebo 3 po sobě jdoucí neděle, 11:00-18:00) - model pozitivně hodnocený studenty, neboť nezabere příliš mnoho víkendů

Akce TSP nanečisto - srovnávací testování, vyhodnocení a konzultace - se uskuteční týden před ostrými TSP MU.

Časové schéma víkendových kurzů:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky na Slovensku

Začátek Konec Město Cena Volná místa
14. 1. 2012 28. 1. 2012 Bratislava 97 EUR K dispozici Přihlásit
11. 2. 2012 25. 2. 2012 Prievidza 97 EUR K dispozici Přihlásit
17. 3. 2012 31. 3. 2012 Žilina 97 EUR K dispozici Přihlásit
17. 3. 2012 31. 3. 2012 Žilina 97 EUR K dispozici Přihlásit
30. 3. 2012 1. 4. 2012 Košice *) 97 EUR K dispozici Přihlásit
13. 4. 2012 15. 4. 2012 Bratislava *) 97 EUR K dispozici Přihlásit

*) Blokový kurz -koná se ve třech po sobě jdoucích dnech: pátek (13:00-20:00), sobota (11:00-18:00), neděle (11:00-18:00).

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na kurz
 • tištěnou sadu testů studijních předpokladů
 • účast na akci TSP nanečisto
 • další doplňkové materiály

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Těm, kteří mají od maturity již delší dobu, nabízíme nabízíme speciální kurz TSP MU pro zaměstnané. Zvládáte-li řešení většiny úloh z TSP dobře a chcete se ještě zlepšit a dosáhnout špičkového percentilu v TSP MU, dejte přednost kurzu TSP MU pro pokročilé.

Pomůže při rozhodování


Filtr kurzů

 • Oblast vzdělávání

 • Město
 • Den výuky
 • Cena
 • Úroveň jazykových kurzů
 • Délka kurzu
 • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky